Lisansüstü Genel Bilgi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girmek için gerekli olan ölçütler şunlardır:

Lisansüstü öğrenci kabulü
MADDE 5 –
 (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan anabilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları,
ç) EABDK/EASDK ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları;
gerekir.

 (2) Yabancı dil başarı durumu;
a) Lisansüstü programlara başvuran adayların, yabancı dil başarı düzeyi, ÜDS, KPDS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.
b) Programlar için gerekli yabancı dil düzeyi EABD/EASD’nin önerisi, EYK’nın teklifi ile Senato tarafından belirlenebilir.
c) Sanatta yeterlik/doktora programlarına başvurular için; adayların ÜDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Yüksek Lisans ve doktora eğitim-öğretiminin tamamen yabancı bir dilde yürütüldüğü programlara eğitim-öğretime başlamak için; adayların ÜDS’den, KPDS’den en az 70 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış veya MÜDS’den en az 70 puan almış olmaları gerekir.
ç) Yabancı uyruklu öğrencilerin Sanatta yeterlik/doktora programlarına başvuruları için; adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Türkçe dil düzeyine ilişkin MÜDS’den en az 65 puan almaları gerekir. Türkçe dil düzeyi başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan ilgili hükümleri uyarınca Türkçe yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

****2016-2017 Bahar DÖNEMİNDE YÜKSEKLİSANS BAŞVURUSU  yapacak adayların ALES'ten en az 65 puan veyaÜniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

Bağlantılar
Yukarı Çık