Vizyon-Misyon

Felsefe Bölümü, temel felsefi disiplinler çerçevesinde genel formasyona sahip, eleştirel düşünebilen, Fikir hayatımıza katkılarda bulunacak; ön kabullerden uzak, farklı kültürel değerlere ve yaşama biçimlerine saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu çerçevede yetiştireceği üstün nitelikli elemanlar ve yapacağı nitelikli bilimsel araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tüm insanlığın ortak kültürel mirası olan düşünceye katkı sağlayacak bir bölüm olma görüsü ile hareket etmektedir. Hedefimiz, lisans düzeyinde genel felsefi formasyona sahip, her türlü inanç, düşünce ve yaşama biçimlerine saygılı eleştirel düşünebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; bu amaçla eğitim-öğretimin kalitesini artırmak; ulusal düzeyde toplumun düşünce dünyasına hitap edebilecek çalışmalar yapmak; bu çalışmaların uluslararası düzeyde kabul görmesini sağlamaktır.
>